otolaryngologia - diagnostyka obrazowa

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add otolaryngologia - diagnostyka obrazowa to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

złoty standard w diagnostyce nosa i zatok

TK zatok

co uwidacznia TK zatok

*zmian pato w zatokach klinowych/ kom sitowych
-rozległość zmian neo
-linie pęknięć twarzoczaszki
-rozpoznawanie powikłań oczodołowych i wewnątrzczaszkowych w zapaleniach zatokopochodnych

Błędnik sitowy

prostopadłościan - szereg kom sitowych
- bok - cz. przyśrodkowa ściany oczodołu
- przyśrodkowo - cz. bocznej ściany nosa
- dół - małżowina nosowa środkowa

sitowie przednie

mniejsze, liczniejsze komórki - największa = puszka sitowa

sitowie tylne

komórki znacznie większe - największe = kom Onodiego

w jakich projekcjach wykonuje się TK zatok?

-czołowa (zatoki czołowe i szczękowe)
-poprzeczna (zatoka szczękowa)
-strzałkowa (zatoki czołowa i klinowa)

poziomy gardła

-cz. nosowa (ujście trąbki Eustachiusza)
-cz. ustna (podstawa języka, migdałek gardłowy)
-cz. krtaniowa (zachyłek gruszkowaty, złącze gardłowo-przełykowe, tylna ściana cz krtaniowej gardła)

struktury krtani

-rusztowanie chrzęstne - chrząstka pierścieniowata, tarczowata, nalewkowate + nagłośnia - pokrywka wejścia do światła krtani
-fałdy głosowe i rzekome

węzły szyi

6 grup:
I podbródkowe i podżuchwowe
II górna gr przy żyle szyjnej wewn
III środkowa gr przy żyle szyjnej wewn
IV dolna grupa -//-
V węzły trójkąta tylnego
VI okołogardłowe i okołotchawicze

diagnostyka obrazowa krtani i ucha środkowego

TK
ucho też MRI