Hematologia hemostaza

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Hematologia hemostaza to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

elementy hemostazy

naczynia krwionośne + PLT + osoczowy układ krzepnięcia + układ fibrynolizy + inhibitory krzepnięcia

jakie elementy uczestniczą w hemostazie pierwotnej?

naczynia krwionośne + PLT

jakie elementy uczestniczą w hemostazie wtórnej?

aktywowane osoczowe czynniki krzepnięcia

co warunkuje adhezję PLT do uszkodzonego naczynia krwionośnego?

obecność czynniki von Willebranda

jak powstaje czop hemostatyczny?

adhezja płytek do naczynia -> aktywacja PLT -> agregaty PLT -> czop = hemostaza pierwotna -> stabilizacja skrzepu włóknami fibryny = hemostaza wtórna

rodzaje skaz krwotocznych

-naczyniowe
-płytkowe
-osoczowe
-z hiperfibrynolizy

objawy w skazach naczyniowo-płytkowych

*skłonność do podbiegnięć krwawych
*wybroczyny
*przedłużone krwawienie po urazie/ ekstrakcji zęba
*krwawienie z nosa i in błon śluzowych

objawy skaz osoczowych

- krwawienia dostawowe i domięśniowe

wywiad dot. krwawienia miesięcznego i badania u kobiet - nadmierna utrata krwi

-skazy płytkowe i osoczowe
-morfologia - małoPLT, trombocytopatia
-ch. von Willebranda
-skrzepy > 2,5 cm
-wymiana podpaski/tamponu częściej niż co godzinę
-obniżona ferrytyna

skaza wrodzona

- objawy w dzieciństwie
-skaza w rodzinie

leki wpł na układ krzepnięcia

-ASA
-tyklpidyna
-klopidogrel
-nlpz
-acenokumarol, warfaryna
-heparyna
-rywaroksaban
-dabigatran

przyczyna skazy przy stosowaniu GKS

*zanik kolagenu w naczyniach - > podbiegnięcia krwawe i wybroczyny żywoczerwone
*gł wyprostne pow przedramion
*skórna cienka, wiotka, lśniąca

objawy świadczące o skazie

-przedłużone, obfite krwawienia po newielkich urazach > 15min, nawracające w ciągu 7 dni po urazie
-samoistne / po niewielkich urazach podbiegnięcia krwawe, wybroczyny
-obfite, przedłużające się, nawracające krwawienia po operacjach - tonsilektomia, ekstrakcja zęba
-krwawienia dostawowe, domięśniowe
-łączne występowanie objawów np krwawienia z nosa + obfite miesiączki z anemizacją

badanie przedmiotowe w skazach

*skóra - krwawienia, wybroczyny, podbiegnięcia krwawe, teleangiektazje
*błony śluzowe - wybroczyny jamy ust
*stawy - artropatia
*organopatia - powiększenie śledziony, wątroby, węzłów

test opaskowy Rumpla-Leedego

(+) w skazach naczyniowo-PLT w chorobie von Willebranda
-> uciśnięcie 5 min przedramienia opaską sfingomanometru do wysokości średniego RR = wybroczyny >10 w polu o śred 6 cm

wstępna diagnostyka skaz

- morfologia (PLT)
- czas krwawienia - nacięcie nożykiem przedramienia
-aPTT - wewnątrzpoch tor
-PT - zewnątrzpoch tor / INR (do monitor VKA)
-TT
-stężenie fibrynogenu

bezobjawowa małopłytkowość

-wykluczyć rzekomą trombocytopenię - PLT na cytrynian / heparynę
-MPV